Politica de confidentialitate
INFORMATII DESPRE UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. TOP TEXTIL S.R.L., deținătorul Evernisaj.ro, se angajează să păstreze caracterul confidențial al informației furnizate de către dumneavoastră la accesarea și completarea formularului electronic de comandă.

Evernisaj.ro utilizează metode și tehnici de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate și se asigură că persoanele care transmit informații de caracter personal sunt protejate în condițiile legii.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiați de dreptul de acces, opoziție și intervenție în orice moment asupra datelor personale pe care le-ați furnizat la înregistrarea pe site.
Ne rezervăm dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.evernisaj.ro, precum și Politica de confidențialitate fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă îndrumăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

DATE PERSONALE ȘI ALTE DATE

Puteți consulta acest website fără să vă dezvăluiți identitatea sau să oferiți cea mai mică informație în ceea ce vă privește.

Informațiile pe care ni le veți comunica vor fi considerate neconfidențiale și vor putea fi utilizate și difuzate de către noi, în mod liber, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, precum și a dispozițiilor privind secretul bancar.

DATE PERSONALE

Preocupându-se în mod special de transparența și protecția drepturilor dumneavoastră, S.C. TOP TEXTIL S.R.L. nu-și va procura informații care să permită unor terți să vă identifice personal, exceptând situația în care dumneavoastră înșivă ni le comunicați prin completarea și trimiterea formularelor figurând pe site.

Nici o exploatare comercială, fie ea parțială, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul prealabil în scris al S.C. TOP TEXTIL S.R.L.

Aceste informații sunt confidențiale și păstrate de către S.C. TOP TEXTIL S.R.L.

DATE CU UN CARACTER NON-PERSONAL

Informațiile cu un caracter non-personal pe care ni le comunicați și care se referă la preferințele dumneavoastră, interesele principale și pasiunile dumneavoastră sunt utilizate pentru a crea și a vă propune produse și servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

Este posibil să obținem informații în mod automat, dar care nu pot fi în nici un caz asociate vreunei persoane. Aceste informații se referă la tipul de browser pe care îl utilizați, la platforma computerului dumneavoastră și la numele domeniului prin care aveți acces la site-ul nostru.

„COOKIES”

La vizita dumneavoastră pe site-ul nostru putem insera un cookie în computerul dumneavoastră. Un cookie este un mic bloc de date trimis browser-ului dumneavoastră de către un server web și stocat pe hard-ul computerului dumneavoastră. Acest cookie nu ne permite să vă identificăm personal. De o manieră generală, ne permite să înregistrăm informații referitoare la navigația computerului dumneavoastră pe site-ul nostru (paginile pe care le-ați consultat, data și ora consultării, etc) pe care le vom putea citi odată cu vizitele dumneavoastră ulterioare.

Puteți, firește, să vă opuneti inserării de cookies setându-vă browser-ul pentru a vă atenționa înainte de acceptarea unui cookie.

Puteți, de asemenea, suprima cookies în orice moment și în mod individual fiind asistat de pagina „help” a browserului dumneavoastră.

Prin utilizarea site-ului www.evernisaj.ro declar că îmi exprim consimțământul, în mod expres și neechivoc, pentru ca orice date cu carater personal, precum și orice informație cuprinsă în formularele completate pe site să între în baza de date S.C. TOP TEXTIL S.R.L. și a partenerilor acestora, pentru a fi prelucrate și utilizate în orice activități și scopuri de marketing, reclamă și publicitate (inclusiv acțiuni de marketing direct, de promovare a noilor oferte, produse și servicii), în conformitate cu legislația în vigoare-Legea 677/2001. Datele personale nu vor fi făcute publice cu excepția cazurilor prevăzute de lege.